#yesvisitsörmland

Vi vill dela vår kärlek för Sörmland på ett bra och rättvist sätt, därför har du fått denna förfrågan. Vi älskar att se bilder runt om från regionen och vill självklart dela med oss av allt det vackra Sörmland har att erbjuda. Därför ber vi om ditt tillstånd att använda din/dina bild/bilder på våra webbsida och sociala medie-kanaler. Vi kan välja att publicera eller inte. Vi publicerar alltid i originalformat med eller utan den tillhörande texten (caption). Vi refererar alltid till dig som företag eller kreatör. 

Om du ger oss tillstånd att använda ditt material, använd #yesvisitsörmland när du publicerar på dina kanaler eller som ett svar i kommentarsfältet när vi skickat en förfrågan. Genom att svara #yesvisitsörmland går du med på följande:
 

  • Du ger Visit Sörmland, ett royalty-fritt, icke-exklusivt tillstånd att använda ditt Instagram-material (foto/video/caption/text etc) i marknadsföringssyfte. Detta inkluderar rätten att distribuera ditt material på Visitsörmland.se, samt på Visit Sörmlands sociala medie-kanaler (Instagram & Facebook). Vi refererar alltid till dig som företag eller kreatör.

  • Du representerar och intygar att du har äganderätt av materialet och att personer som syns i bild har gett sitt tillstånd att innehållet delas. Vidare, garanterar du att du representerar ett företag eller är en privatperson, minst 18 år, och att materialet inte bryter mot några rättigheter från en tredje part eller lag.

  • Du ansvarar för ditt material. Du ansvarar för eventuell tvist som uppstår från tredje part för att Visit Sörmland har använt ditt material.

  • Du avskriver härmed Visit Sörmland från alla skyldigheter att betala dig för användningen av dina bilder och immateriella rättigheter som är förknippade med ovan beskriven användning.

  • Visit Sörmland har rätt till men ingen skyldighet att använda ditt material. 

In English

We want to share our passion for Sörmland. That is why you have received our request. We think it’s really exciting to see your pictures from our region. That is why we are asking for your permission to post your picture or pictures on our sites and on our social media channels. We can choose whether to publish or not to publish, in original format, with or without the text belonging to the picture (caption). We will always credit you as a content creator. 

If you give us permission to use your picture, you use #yesvisitsörmland when you post the picture or as an answer in the comment section when we send you a request. By responding with #yesvisitsörmland you agree to the following terms and conditions:

  • You give Visit Sörmland, a royalty-free, non-exclusive license to use your Instagram content (photograph/video/caption/text etc.) for all marketing purposes. This includes the right to distribute your photos on Visitsörmland.se, as well as Visit Sörmlands social media channels (Instagram & Facebook). Where we always give you as a creator credit.

  • You represent and warrant that you own or control the rights to the material you have submitted and that you have permission from any person(s) appearing in the photos/videos. Furthermore, you certify that you are representing a corporation or are an individual of at least 18 years of age, and that the material submitted by you does not violate any rights of a third party or any law.

  • You are solely responsible for your material. You agree to hold Visit Sörmland its affiliates or any other person acting on Visit Sörmlands’s behalf, harmless from and against any claims and expenses, regardless of the nature, arising from any use of your Instagram content or any other material submitted by you as described above.

  • You hereby release Visit Sörmland from all obligations to pay you for the use of your images and for the intellectual property rights of those associated with the above-described use.

  • Visit Sörmland has a right, but not an obligation, to use your Instagram content.