Elda i naturen – detta gäller

Det är viktigt att planera sin eldning i skog och mark.

Elda ansvarsfullt

Det är viktigt att planera innan sin eldning. Väljer cyklisten att göra upp eld är det viktigt att platsen som väljs är avskild och inte kan sprida sig till annat brännbart material såsom träd, buskar eller annan vegetation.

Underlaget för din eld är också viktig. Underlag som inte sprider elden, som grus- eller sandmark. Elda inte på torvmark eller i mossa. Även i jordig skogsmark är risken för bränder stor. Elden kan ligga och pyra nere i marken lång tid för att sedan flamma upp. Gör inte upp eld på berghällar, berget kan spricka.

 

Se alltid till att det finns tillgång till vatten att släcka elden med innan en brasa tänds.

Att elda säkert

Planera

Tänk på att alltid planera din eldning så du med säkerhet vet att platsen lämpar sig för eldning. Längs med leden ska cyklisten endast elda på uppmärkta grillplatser.

Samla material

Behöver du samla material till din eld. Använd endast dött material, bryt aldrig av grenar. Cyklisten får inte samla eldningsmaterial inom ett naturreservat.

Tänd

Använd små mindre bitar som du staplar på ett sätt så du får bra med luft mellan bitarna. I mitten av de små pinnarna som du staplat lägger du sedan något som lätt tar fyr som du kan börja din eld med.

Släck

Se alltid till att det finns vatten nära till hands vid eldningen. Glöm inte att se till att elden verkligen är släckt innan du lämnar platsen.

Eldningsförbud

Dela detta