Brannäs Gård

Brannäs Gård disponeras sedan 2016 av Oxelösunds Hembygdsförening. Vårt mål är att långsiktigt bevara det kulturhistoriska värdet samt att möjliggöra tillgänglighet för allmänheten.

,

Brannäs våtmark

Längs den konstgjorda våtmarken finns en 4 km lång led, där det vid parkeringen finns en stor informationsskylt med karta och sevärt längs leden. Längs med leden finns det fågeltorn, grillplats, informationsskyltar och fina möjligheter till klippbad.

, ,