Kärnbo kyrkoruin

Kyrkan uppfördes vi 1100-talets slut men övergavs när den nya kyrkan stod färdig 1624. Den kom att användas på nytt efter en brand i den nya kyrkan 1682 och fungerade åter som gudstjänstlokal under några år innan den lämnades att förfalla. Den konserverades på 1920-talet.

, ,