Fornlämningar

Kategori
Destination:

Åsa gravfält

Åsa gravfält på Selaön är ett av Södermanlands största bevarade gravfält från den yngre järnåldern. Här finns ca. 250...

Kärnbo kyrkoruin

Den första kyrkan i Mariefred byggdes omkring 1100, men övergavs när den nya kyrkan stod färdig 1624. Det finns...

Runstenar i Sörmland

Visste du att Sörmland är, efter Uppland, det mest runstensrika landskapet i Sverige! Här finns det ca 400 runstenar,...

Sigurdsristningen

Sigurdsristningen på Ramsundshällen är en imponerande runristning från 1000-talet. Bilderna återger olika episoder ur sagan om Sigurd Fafnesbane, medan...