Sök
Stäng denna sökruta.
Foto: Visit Eskilstuna

Runstenar i Sörmland

Visste du att Sörmland är, efter Uppland, det mest runstensrika landskapet i Sverige!

Här finns det ca 400 runstenar, lika många som det finns slott i landskapet. De flesta runstenarna hittar man idag på öppna landskap, andra har flyttats till mer publika och lättillgängligare ställen. Förutom runstenar finns även en hel del hällristningar på bergshällar, vilket är ovanligt i resten av landet.

Nedan kan du läsa lite mer om några utvalda runstenar runt om i Sörmland.

Skråängsstenen

Bergastenen och Skåängsstenen

Bergastenen är den första runsten som restes i Trosatrakten. På stenen kan man läsa namnen Finna och Saligester som föddes på 400-talet. Bergastenen är en minnessten. Man tror att Saligester dog först då hans namn är ristat i mitten av stenen och när sedan Finna gick bort ristades hennes namn in ovanför. Stenen är ristad med urnordiska runor, det äldsta runalfabetet med 24 runor. Det finns endast två runstenar i Sörmland som är ristade med det, det är Bergastenen och Skåängsstenen, båda återfinns i Vagnhärad.
Källa: Boken Vår vrå av världen av Lars Rask

Runstenen Sö 178 vid Gripsholm i Mariefred. Foto: Magnus Källström 2019 (CC BY via raa.se)

Gripsholms Slott

Vid Gripsholm slott i Mariefred hittar du två runstenar med inskrifter från 1000-talet. Runstenarna hittades under 1700 respektive 1800-talet, de har under 1900-talet flyttats till sina nuvarande placeringar.

Foto: Visit Eskilstuna

Sigurdsristningen

Denna runsten finns på en runhäll en mil nordost om Eskilstuna. I runskriften berättas om ett brobygge. Rester av bron det berättas om i runstenen finns ännu idag kvar vid Ramsundsån. Runstenen är från 1000-talet.

Foto: Pierre Pocs via visiteskilstuna.se

Stora Sundby Slott

Vid Stora Sundby slott, strax utanför Eskilstuna, hittar du förutom en vacker slottspark även en gammal borgruin och en välbevarad runsten. Slottsparken är öppen för allmänheten under sommarsäsongen.

Foto: Sörmlands Museum

Tystbergastenarna

Vid Tystberga kyrka, ca två mil norr om Nyköping finns två runstenar och en rest sten utan ristning. Inristningarna är från 1000-talet och berättar om ett släktes resor till väster- och österled.

Foto: svenskarunstenar.se

Runstenarna vid Aspa

Vid Aspa bro, strax utanför Nyköping, finns fyra olika runstenar från olika tidsepoker. Vid Aspa har det tidigare legat en tingsplats, här låg också den medeltida Eriksgatan.

Fler fornlämningar i Sörmland

Dela detta: