« Tillbaka

Lagersbergs säteri

Eskilstuna Tourist Information

Öppet sommatid utvalda dagar i juni-augusti.

Ca 3 km sydväst om Eskilstuna centrum ligger Lagersbergs säteri, en välbevarad herrgård från 1700-talet med spännande historia. Förutom mangårdsbyggnad finns flyglar, ekonomibyggnader och tjänstebostäder. Följ med på en guidad visning och se de fina takmålningarna och kakelugnarna i huvudbyggnaden. I visningen ingår också ett besök i statarbostaden. 

Sommarcafé i en av flygelbygnaderna under sommartid. Kaffe och fikabröd. Ej lunch.

 

Historia

Lagersbergs säteri har en lång historia. Under medeltiden kallas gården Hunsta och ägs av Johanniterklostret i Eskilstuna. Vid reformationen dras gården in till kronan och under en tid brukas jorden omväxlande av skatte- och kronobönder. På 1660-talet får adelsmannen Erik Dryselius Lagerqvist besittningsrätt till gården. År 1668 tilldelas egendomen säteriprivilegier, vilket innebar vissa skattelättnader men också krav på att gården skulle vara ståndsmässigt bebyggd.

Under 1700-talet går gården i arv inom släkten von Siegroth, en adelsfamilj som ägde flera gods i Sörmland. Överste Conrad Gustaf von Siegroth döper om gården till Lagersberg och vid mitten av 1700-talet får gården det utseende den har i dag. I huvudbyggnaden finns flera tak- och väggmålningar bevarade från denna epok.

I början av 1800-talet ägs Lagersbergs säteri bland annat av industrimannnen Birger Fredrik Rothoff innan den sista enskilda ägaren, familjen Persson, tar över gården på 1870-talet. Sven Persson var agronom och utvecklade jordbruket på Lagersberg. Han hade även ett stort intresse för gårdens kulturhistoriska värden, vilket gick i arv till hans barn. Sedan 1991 ägs och förvaltas gården av Stiftelsen Lagersberg, som familjen Persson var med och grundade.

Kontaktinformation

Adress:
Eskilstuna Tourist Information
Lagersbergs säteri
631 02

Telefonnummer:
016-7102375

Hemsida: https://www.eskilstuna.se/uppleva-och-gora/museer-och-konst/lagersbergs-sateri.html

E-post: stadsmuseet@eskilstuna.se

Öppettider

null

Faciliteter

Kafé


Dela detta:

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på email
E-post

Hitta hit