« Tillbaka

Kärnbo kyrkoruin

Kärnbo kyrkoruin

Den första kyrkan i Mariefred byggdes omkring 1100, men övergavs när den nya kyrkan stod färdig 1624. Det finns en runsten inmurad i väggen.

Precis till vänster när du kommer in i Mariefred står den välbevarade ruinen av Kärnbo kyrka.

Vid uppförandet vid 1100-talets slut bestod kyrkan av ett rektangulärt långhus med ett smalare kor och absid. Omkring år 1500 förlängdes långhuset mot väster och ett vapenhus uppfördes. Förmodligen vidgades också triumfbågen mellan kor och långhus vid samma tid.

Brand återupplivade Kärnbo kyrka

När Mariefreds stadskyrka uppfördes år 1624 övergavs Kärnbo kyrka. Den kom att användas på nytt på grund av en brand i stadskyrkan 1682 och fungerade åter som gudstjänstkyrka under några år innan den lämnades att förfalla. Ruinen konserverades på 1920-talet för att säkra den vackra ruinens kvarvarande.

En runsten från 1000-talet är inmurad i vapenhusets vägg. Dess fragmentariska inskrift berättar att Ragna låtit resa stenen över Gudbjörns son.

Kontaktinformation

Adress:
Kärnbo kyrkoruin
Falkebovägen
647 31 Mariefred, Sverige

Telefonnummer:

Hemsida:

E-post: turism@strangnas.se

Öppettider


Dela detta:

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Hitta hit