F11 och F11 Museum

F11/Södermanlands Flygfottilj, På Skavsta i Nyköping, invigdes 15 oktober 1941.

Flottiljen var en renodlad flygpaningsflottilj. Flygplanen från början var bl a Saab 17, Saab 18 och Caproni (Sverige köpte 84 st från Italien). 1948 tillkom Spitfire (Sverige köpte 50 st från England). Då dessa plan var av typerna jakt och attack, ficck flygteknikerna på F11 själva konstruera kamerainfästningar, och leta fram lämpliga kameror. Denna kunskap nyttjades av Saab på de följande planen: Tunnan, Lansen, Draken och Viggen, som alla konstruerades för spaning från början, och då fick ett ”S” i typnumret. F11 var Sveriges största flygflottilj med ca 900 årsanställda under glansdagarna på 50-talet. Ca 15 000 beväringar har gjort sin värnplikt på flottiljen.

Efter nedläggningen 1980 startade F11 kamratförening. Medlemmarna samlade flygplansdelar, bilder och dokument, som skulle slängas. 15 oktober 1991 invigdes F11 Museum, med intressanta samlingar av flygkuriosa, instrument och dokumentation. Man höll då till i det hus, som idag tillbyggt, är Museibyggnaden. Ganska snart tillkom flygplan – S29 Tunnan och S32 Lansen – som renoverats av medlemmarna. Planen fick stå utomhus. Museet fick också möjligheten att införliva Sveriges enda bevarade mobila underrättelsepluton, där man kan visa filmframkallning, fototolkning och flygledning i fält. År 2000 invigdes Flygplanshallen, efter något års byggnation av bl a egna medlemmarna. Planen fick nu äntligen komma inomhus. Samlingarna utökades strax med S35 Draken och SF37 Viggen. Några år senare fick museet möjligheten att visa upp en amerikansk spaningsballong som på sin väg till Sovjet, störtade i sjön Yngaren 20/1 1956.

Idag är F11 Museum ett populärt upplevelsecenter med två flygsimulatorer – Viggen och Cessna.

En tredje simulator (MU-2, tvåmotorigt jetplan som använts av Saab till målflyget) planeras att vara i drift i början av 2015. F11 Museum har status som Sveriges flygspaningsmuseum. Detta gör att vi är unika, med besökare från stora delar av Europa.

Kontaktinformation

Adress:
F11 Museum
Flygspanarvägen 3,
611 92 Nyköping, Sverige

Telefonnummer:
070-389 90 63

Hemsida: http://www.f11museum.se/index.html

E-post: f11museum_marknad@live.se

Öppettider

söndag 11:00 - 16:00
måndag 09:00 - 12:00

Dela detta:

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Hitta hit